Notice

美國總統日假期通告

2021-02-08

 

親愛的客戶:

 

美國總統日假期通告

 

15 / 02 / 21(週一)為美國總統日假期,美國金融市場休市,以下產品交易時間會有改變,具體如下:

 

產品

15 / 02 / 21 (週一)

16 / 02 / 21 (週二)

GOLD (XAUUSD)

07:10 – 01:30

07:10 – 05:55

SILVER (XAGUSD)

07:10 – 01:30

07:10 – 05:55

US CRUDE (XTIUSD)

07:10 – 01:30

07:10 – 05:55

BRENT OIL (XBRUSD)

09:10 – 01:30

09:10 – 05:55

 

明德金融

8/2/2021Previous Article Next Article